AI và Quyền Riêng Tư: Sự Khác Biệt Trong Cách Tiếp Cận của Trung Quốc và Mỹ

31/10/2023 - AI

AI và quyền riêng tư: Sự khác biệt lớn trong cách tiếp cận của Trung Quốc và Mỹ

Hình ảnh minh hoạ

 

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển vũ bão, việc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cá nhân ngày càng trở nên thách thức. Hai cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới là Trung Quốc và Hoa Kỳ lại có cách tiếp cận hoàn toàn trái ngược nhau về vấn đề này.

Tại Hoa Kỳ, chính phủ liên bang vẫn chưa có một khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh AI. Thay vào đó, họ áp dụng cách tiếp cận manh mún thông qua các chính sách tự nguyện và khuyến nghị không ràng buộc của từng bang và cơ quan. Sự phân tán quyền lực này khiến việc đi đến thống nhất về một chính sách bảo vệ quyền riêng tư trong AI của toàn liên bang gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc thường bị cáo buộc là sẵn sàng hy sinh quyền riêng tư cá nhân để phát triển và ứng dụng công nghệ giám sát AI. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. Người dân Trung Quốc đang ngày càng quan tâm hơn tới vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân. Chính phủ cũng đã ban hành Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và các quy định yêu cầu công ty công nghệ xin phép hoạt động, đánh giá tác động an ninh khi sử dụng dữ liệu công cộng.

Nhìn chung, sự khác biệt lớn trong cách tiếp cận của hai nước đối với quyền riêng tư trong AI bắt nguồn từ sự khác biệt về chính trị, văn hóa và mục tiêu phát triển. Điều này sẽ tiếp tục là một thách thức lớn đối với Trung Quốc và Mỹ trong việc đi đến một tiếng nói chung xung quanh vấn đề then chốt này.