Tại sao AI lại tạo ra thất nghiệp?

17/10/2023 - Tiếp Cận AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, và đã và đang có tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có thị trường lao động. Nhiều người lo ngại rằng AI sẽ dẫn đến thất nghiệp hàng loạt, khi các công việc hiện đang được thực hiện bởi con người bị tự động hóa.

AI tạo ra thất nghiệp vì sao?

AI tạo ra thất nghiệp vì nó có thể tự động hóa nhiều công việc hiện đang được thực hiện bởi con người. Điều này là do AI có thể học hỏi và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách nhanh chóng và chính xác hơn con người.

Trong quá khứ, máy móc đã giúp con người trồng trọt nhanh hơn, từ đó giải phóng lao động cho các ngành nghề khác, chẳng hạn như công nghiệp. Tuy nhiên, AI khác với máy móc ở chỗ nó có thể học hỏi và thích ứng với các tình huống mới. Điều này có nghĩa là AI có thể tự động hóa nhiều công việc hơn máy móc, bao gồm cả các công việc trong lĩnh vực công nghiệp.

Một số công việc có nguy cơ bị AI thay thế bao gồm:

 • Công việc sản xuất
 • Công việc chăm sóc sức khỏe
 • Công việc dịch vụ khách hàng
 • Công việc tài chính
 • Công việc lái xe

Con người công nghiệp sẽ mất đi và chuyển dịch sang ngành nào?

Khi các công việc này bị tự động hóa, những người lao động làm việc trong các lĩnh vực này có thể bị thất nghiệp. Những người lao động này có thể chuyển dịch sang các ngành nghề mới, chẳng hạn như:

 • Thiết kế và phát triển AI
 • Bảo trì và sửa chữa AI
 • Hỗ trợ người dùng AI
 • Nghiên cứu và phát triển mới

Tuy nhiên, việc chuyển dịch sang các ngành nghề mới này sẽ cần có sự đào tạo và phát triển kỹ năng mới.

Cách giảm thiểu tác động của thất nghiệp do AI

Để giảm thiểu tác động của thất nghiệp do AI, cần có các giải pháp sau:

 • Đầu tư vào giáo dục và đào tạo để giúp người lao động phát triển các kỹ năng cần thiết cho các ngành nghề mới.
 • Thiết kế các chính sách hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp do AI, chẳng hạn như trợ cấp thất nghiệp và đào tạo lại.
 • Tạo ra các cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn có thể tạo ra nhiều việc làm hơn so với các doanh nghiệp lớn.

Kết luận

AI là một công nghệ có tiềm năng to lớn, nhưng cũng có thể dẫn đến những thách thức, trong đó có thất nghiệp. Để tận dụng những lợi ích của AI và giảm thiểu những tác động tiêu cực, cần có sự chuẩn bị và đầu tư thích hợp.