Khái niệm Blockchain: Ứng Dụng, Ưu Điểm, Nhược Điểm và Tiềm Năng

19/10/2023 - Blockchain

Đây là một bài viết dài giải thích khái niệm blockchain:

Blockchain là một công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin mới nổi trong thập kỷ qua. Đây là một hệ thống phân tán, cho phép lưu trữ các giao dịch điện tử một cách an toàn, công khai và không thể thay đổi.

Các khối (blocks) được liên kết với nhau thành một chuỗi (chain) dựa trên các thuật toán mật mã. Mỗi khối chứa thông tin về các giao dịch, bao gồm thời gian giao dịch, người gửi, người nhận và số tiền.

Các khối mới được thêm vào cuối chuỗi sau khi được xác minh bởi các nút trong mạng. Tính bất biến của blockchain đến từ việc mỗi khối chứa thông tin của khối trước đó. Nếu thay đổi thông tin ở một khối thì các khối sau cũng bị ảnh hưởng, vì vậy rất khó để giả mạo dữ liệu.

Các ứng dụng chính của blockchain:

 • Tiền điện tử (cryptocurrency): Bitcoin, Ethereum là các loại tiền số dựa trên blockchain nổi tiếng. Người dùng có thể gửi/nhận tiền mà không cần qua trung gian.
 • Ghi chép giao dịch: Blockchain cho phép lưu trữ bất kỳ loại giao dịch nào như chuyển tiền, mua bán cổ phiếu, bất động sản,... một cách minh bạch và bất biến.
 • Chuỗi cung ứng: Theo dõi quá trình sản xuất, vận chuyển sản phẩm trên blockchain để truy xuất nguồn gốc.
 • Bầu cử điện tử: Lưu trữ phiếu bầu một cách an toàn, tránh tiêu cực trong bầu cử.
 • Chứng nhận sở hữu: Đăng ký bằng sáng chế, bản quyền tác phẩm trên blockchain để chứng minh quyền sở hữu.
 • Ứng dụng trong y tế: Lưu trữ hồ sơ bệnh án bảo mật trên blockchain, truy xuất dữ liệu nghiên cứu.

Ưu điểm của blockchain:

 • Minh bạch: Tất cả người dùng đều có quyền xem các giao dịch trên blockchain công khai.
 • Bất biến: Dữ liệu đã lưu không thể bị thay đổi hay xóa.
 • An toàn: Sử dụng mật mã học để bảo mật dữ liệu.
 • Phi tập trung: Dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nút, không có dữ liệu tập trung ở một nơi.
 • Tự động: Các giao dịch được thực hiện tự động thông qua các hợp đồng thông minh.
 • Chi phí thấp: Loại bỏ trung gian, giảm chi phí giao dịch.

Nhược điểm của blockchain:

 • Tốn năng lượng: Đòi hỏi nhiều năng lượng cho quá trình tính toán phức tạp.
 • Tốc độ chậm: Các giao dịch cần được xác minh, nên tốc độ không cao.
 • Khó sử dụng: Người dùng thông thường khó tiếp cận vì độ phức tạp của công nghệ.
 • Thiếu tính ổn định: Giá cả của tiền điện tử dựa trên blockchain thường biến động mạnh.
 • Dễ bị tấn công: Hệ thống phân tán khiến blockchain dễ bị tấn công nếu có đủ sức mạnh tính toán.

Nhìn chung, blockchain là công nghệ đầy tiềm năng cho tương lai, nhưng vẫn cần được phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Các doanh nghiệp, tổ chức đang dần ứng dụng blockchain vào hoạt động của mình. Tuy nhiên, việc ứng dụng rộng rãi vẫn cần thời gian để công nghệ trở nên phổ biến và dễ sử dụng hơn.